admin
  • 0
Pemula

Ketika larutan asam klorida dihubungkan dengan rangkaian lampu, electrode, dan sumber arus, lampu dapat menyala. Sementara itu, ketika larutan gula pasir dihubungkan dengan rangkaian lampu, electrode, dan sumber arus lampu tidak menyala. Peristiwa tersebut terjadi karena …….

  • 0

Ketika larutan asam klorida dihubungkan dengan rangkaian lampu, electrode, dan sumber arus, lampu dapat menyala. Sementara itu, ketika larutan gula pasir dihubungkan dengan rangkaian lampu, electrode, dan sumber arus lampu tidak menyala. Peristiwa tersebut terjadi karena …….

A. Daya ionisasi larutan asam klorida lebih besar dari pada daya ionisasi larutan gula pasir

B. Kelarutan gula pasir dalam air lebih kecil daripada kelarutan asam klorida dalam air

C. Densitas larutan gula pasir lebih besar daripada densitas larutan asam klorida

D. Larutan asam klorida lebih stabil daripada larutan gula pasir

Share
Tinggalkan jawaban

Tinggalkan jawaban

Browse

1 Jawaban

  1. Asam klorida akan terionisasi menjadi ion H+ dan CI- ketika dilarutkan dalam air. Adanya ion-ion yang bergerak bebas mengakibatkan larutan asam klorida dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sementara itu, gula pasir tidak tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam air sehinggRead more

    Asam klorida akan terionisasi menjadi ion H+ dan CI- ketika dilarutkan dalam air. Adanya ion-ion yang bergerak bebas mengakibatkan larutan asam klorida dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sementara itu, gula pasir tidak tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dan lampu tidak menyala.

    Jawaban : A

    See less